SMS - EMILEON Πολυχώρος - Αγρίνιο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

H Εμιλέον Α.Ε έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, οδός: Δημοτικό Διαμέρισμα Δοκιμίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 1. Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σέβεται την ιδιωτικότητά σας.
 2. Η εταιρία μας συλλέγει μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται.
 3. Κατά το χρόνο που συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία η εταιρία μας σας ενημερώνει για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται, για τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας τους, για τυχόν αποδέκτες τους, για τυχόν διαβίβασή τους σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας έναντι της εταιρία μας.
 4. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να παρέχουμε την παραπάνω υπό 3 ενημέρωση κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, διαφανή και με εύκολα προσβάσιμη μορφή, συντάξαμε την παρούσα δήλωση, η οποία περιλαμβάνει γενική ενημέρωση. Τη δήλωση αυτή παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

 1. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία συλλέγουμε τα στοιχεία που εσείς εισάγετε, όπως το ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, Τα προηγούμενα στοιχεία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών μας, τη σχετική επικοινωνία μαζί σας, καθώς και την εκτέλεση υποχρεώσεών μας που πηγάζουνε από την νομοθεσία.
 2. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία αποστολής newsletter, συλλέγουμε τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, καθώς είναι αναγκαία για την αποστολή του newsletter και εν όψει του εννόμου συμφέροντος μας για προώθηση των πωλήσεών μας.
 3. Κατά τη σύνδεσή σας σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας μας ή σε συμμετοχή σε δραστηριότητά μας, π.χ. δήλωση ότι σας αρέσει (like) ή κοινοποίηση (share), η εταιρία μας έχει πρόσβαση στην ταυτότητα κοινωνικής δικτύωσής σας και στα σχετικά στοιχεία που έχετε δηλώσει. Η πρόσβασή αυτή ορίζεται από τους μηχανισμούς των εφαρμογών και υπηρεσιών των παροχών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 4. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την Εταιρία μπορείτε να βρείτε εδώ:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 5. 5. Η ιστοσελίδα μας κατά διαστήματα περιέχει συνδέσμους προς και από ιστοσελίδες τρίτων προσώπων. Επισημαίνουμε ότι οι ιστοσελίδες των τρίτων αυτών προσώπων έχουν δική τους πολιτική απορρήτου, ανεξάρτητη από αυτήν της εταιρίας μας για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Για τη δρομολόγηση των sms, η εταιρία μας συμβάλλεται με παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη καθώς και τα δεδομένα κίνησης που εισάγει ο χρήστης αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, οι οποίοι τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
 3. Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας στις εξής περιπτώσεις:

3.1. Προκειμένου να εκπληρώσουμε καθήκον μας ή νομική μας υποχρέωση, όπως για παράδειγμα να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής για τις τηλεπικοινωνίες ή άλλης Αρχής.

3.2. Για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών ή εξώδικων διαφορών μεταξύ μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Οι υπηρεσίες μας και η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης. Η εταιρία μας δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα από παιδιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ενός παιδιού κάτω των 18 ετών χωρίς την έγκυρη συναίνεση ενός γονέα ή κηδεμόνα, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφάλιζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας. Μεταξύ άλλων εφαρμόζει Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καθώς και η ελληνική νομοθεσία.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ
Εγγραφή στην υπηρεσία 5 έτη από τη διαγραφή
Έγγραφα τιμολόγησης Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Αγορά υπηρεσίας (μόνο ως προς τα προσωπικά στοιχεία) 5 έτη από την ολοκλήρωση της πληρωμής
Στοιχεία μετάδοσης 2 έτη από τη διαγραφή του λογαριασμού μετά από ενημέρωση της ΑΔΑΕ
Αίτημα επικοινωνίας 6 μήνες από τη διεκπεραίωση του αιτήματος
Υπηρεσία newsletter – ενημέρωση μέσω sms Μέχρι την παραλαβή αιτήματος διαγραφής
Σύνδεση με λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης Σύμφωνα με τον μηχανισμό των παροχών μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Επαφές στον λογιαριασμό σας Μέχρι τη διαγραφή τους από εσάς

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 1. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 2. Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει τούτου να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία μας πάντως βασίζεται σε εσάς να εξασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.
 3. Για την άσκηση των υπό 2 δικαιωμάτων σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο[email protected].
 4. Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου θα αναθεωρείται σε περίπτωση αλλαγών της δραστηριότητας της εταιρίας μας ή της νομοθεσίας. Ενημέρωση της αναθεώρησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

[contact-form-7 id=»4573″ title=»SMS FORM»]